Jdi na obsah Jdi na menu

Výkonnosti v zemědělství

PROSTOR

Komise posuzovatelů posoudí, zda je prostor určený pro zkoušky vhodný. Při jeho nevhodnosti se komise po dohodě s majiteli koní pokusí najít vhodný prostor v co nejbližší vzdálenosti. Při zkoušce se použijí saně, kterými lze každého koně zatížit stejnou zátěží. Zkoušku vykonává jednospřeží zapřažené do saní na rovném podkladu. Zkouška je složená ze tří částí:

 

A.        Čtyřikrát v kroku ujít vzdálenost 50 metrů se zatížením poprvé 65 kg, podruhé 100 kg, potřetí 135 kg a počtvrté 175 kg.

B.        Ujít vzdálenost 300 metrů nepřerušovaně v kroku se zatížením o 35 kg nižším, než jaké bylo maximum dosažené v předchozí zkoušce.

C.        Ujít vzdálenost 375 metrů nepřerušovaně v klusu se zatížením 65 kg.

 

Komise posoudí chování koně při:

A.        Postrojení, uzdění a zapřahání

B.        Předepsaných individuálních úkonech. Komise koně během zkoušky nechá vypřáhnout a odstrojit a poté opět ustrojit a zapřáhnout. Vy-  a zapřahání musí provádět jedna osoba, zatímco koně může u hlavy podržet osoba druhá. Čím méně pomoci, tím vyšší bude získaná známka.

 

HODNOCENÍ

Během zkoušky komise hodnotí způsob, kterým kůň plní úkony, a posuzuje následující body:

A.        Chování koně při postrojení, uzdění a zapřahání.

B.        Způsob zahájení tahu.

C.        Ochota k práci.

D.        Držení těla v tahu.

E.        Spolehlivost v tahu.

F.         Prostornost, svižnost a pravidelnost mechaniky pohybu.

G.        Temperament.

H.        Chování koně během úkonů.

 

Majitel koně rozhodne, zda se kůň zapřáhne k jedné oji nebo mezi dvěma ojkami. Může komisi oznámit, že kůň bude skládat zkoušku zapřažený k jedné oji i mezi dvěma ojkami. V tom případě se zápřah během zkoušky vystřídá. Na případně uděleném certifikátu se to poté uvede v poznámce.

 

Stejná možnost je i u opratí a postroje. Povolené jsou anglické křížovky a/nebo vídeňské (uherské) opratě a povolený je poprsní, chomoutkový a/nebo chomoutový postroj.

 

Aby komisi bylo umožněno posoudit chování koně při postrojení, uzdění a zapřahání, musí být kůň před ni přiveden bez postroje a na ohlávce.

 

Kůň se může zúčastnit zkoušek pokud a dokud je podle úsudku komise kondice koně k tomu dostačující, je používán dobře padnoucí postroj a kočí dodržuje pokyny komise.

 

Známkování

Komise vyjádří své hodnocení výše jmenovaných osmi bodů A až H známkami od 0 do 10 a v souladu s tím sestaví konečnou známkovou listinu v celých známkách.

 

KLASIFIKACE

Komise koně na základě součtu známek přidělených za jednotlivé body zařadí do jedné ze tříd AA, A, B, C nebo D podle následujícího schématu.

AA      =  pokud se součet známek za jednotlivé body rovná nejméně 72, maximálně jednou byla přidělena známka 8 a všechny ostatní známky jsou vyšší než 8.

A         = pokud je součet známek nejméně 64, maximálně jednou byla přidělena známka 7 a všechny ostatní známky jsou vyšší než 7.

B         = pokud byla maximálně jednou přidělena známka 6 a všechny ostatní známky jsou vyšší než 6.

C         = pokud maximálně jednou byla přidělena známka 5 a všechny ostatní známky jsou vyšší než 5.

D         = pokud nebyly splněny minimální podmínky pro C, poznamená se to a majitel obdrží kopii tohoto zápisu.

Pokud nebyly splněny podmínky uvedené  pod AA, A, B, C a D, nenásleduje zařazení ani do jedné z těchto tříd.