Jdi na obsah Jdi na menu

Pod sedlem

Podmínky: Rozměr obdélníku 20 x 40 metrů

 

Tato zkouška je složená ze čtyř částí, a to:

 

A.        PŘIVEDENÍ, OSEDLÁNÍ A NASEDNUTÍ

Koně přivede před komisi na ohlávce jezdec. Ten koně poté nauzdí, osedlá a nasedne na něho.

Během uzdění, sedlání a nasednutí může koně u hlavy podržet osoba druhá. Ale čím méně pomoci je potřeba, tím vyšší bude známka.

 

B.        DREZURNÍ ÚLOHA

Provedení následující jezdecké úlohy, klus vždy lehký, není-li vysloveně požadován klus vysezený.

1.         A                     Vjezd krokem 

2.         X                     Stát, pozdrav

3.                                Krokem vchod

            C                     Na pravou ruku

4.         B                     Pracovní  klus

            A                     Vlnovka o třech obloucích, potom lehký klus

5.         Mezi K-H       Předvést střední klus

6.         B                   Dvakrát  dva malé kruhy změnit, pracovní klus (osmička B-X-E)

7.         Mezi A-K       Pracovní cval naskočit na pravou

            B-E-B            Velký kruh

            Mezi K-H       Střední cval

            Před M           Pracovní klus

8.         M-X-K            Diagonálně změnit směr a přejít do pracovního kroku

            F-M                Nechat vytáhnout otěž

            M                    Otěže zkrátit

9.         C                     Pracovní  klus

10.       Mezi F-M       Předvést střední klus

11.       E                    Dvakrát dva malé kruhy změnit, pracovní klus (osmička E-X-B)

12.       Mezi A-F        Pracovní cval vlevo

            E-B-E             Velký kruh

            F-M                 Prodloužený cval

13.       Před A            Pracovní klus

            A                     Ze středu

14.       X                     Stát, pozdrav

15.                              Volným krokem vchod

            C                     Na levou ruku

            A                     Zastavit, sesednout

16.                              S koněm na ruce k X

 

C.        SKOKOVÁ ÚLOHA

Dvě překážky, které se musí pokaždé skočit dvakrát, takže minimálně 4 skoky. Překážky musí být postavené takto:  

Překážka 1:     Kolmý skok o dvou barierách, na obou stranách opatřený odskokovou bariérou, výška 60 cm. Odskoková bariéra by měla ležet 20 cm před překážkou.

Překážka 2:    Oxer vepředu i vzadu o dvou barierách, z obou stran opatřený odskokovou bariérou. Výška 60 cm, šířka 75 cm. Odskoková bariéra by měla ležet minimálně 10 cm před překážkou.

Obě překážky jsou na linii B-E. Jedna přibližně 2 metry od stopy u E a druhá asi 1 metr od stopy u B.

Trojí neposlušnost se hodnotí známkou 0, ale zbylá část zkoušky smí být vykonána, aby mohla být přidělena celková známka.

 

D.        VYJÍŽĎKA

Jezdí se vyjížďka o vzdálenosti přibližně 2000 metrů.

Z toho by se mělo přibližně 1000 metrů jet krokem a 1000 metrů v klusu. Zkouška se koná na vymezené polní cestě nebo na louce. V žádném případě se vyjížďka nesmí uspořádat na veřejné silnici. Komise má právo požádat za účelem posouzení spolehlivosti koně během vyjížďky v bodech H., I. a J., aby kůň projel kolem nebo přes uměle vytvořené překážky (např. vlající prapory, zahradní parasoly a jedoucí traktor).

 

Výše uvedené části se hodnotí v bodech A až K známkami od 0 do 10. Klasifikace se shoduje s klasifikací vozatajské zkoušky.

 

HODNOCENÍ

Komise během zkoušky posoudí následující body:  

A.        Chování koně během sedlání, přijetí váhy jezdce a nasednutí.

B.        Krok.

C.        Klus.

D.        Cval.

E.        Ovladatelnost a jezditelnost během skokové úlohy.

F.         Prostupnost a uvolněnost

G.        Kmih a Temperament

H.        Chování a poslušnost během vyjížďky.

I.          Ovladatelnost, jezditelnost během zkoušky.

J.         Charakter.

K.        Celkový dojem.

 

VÝSTROJ KONĚ/PONYHO A JEZDCE:

Stihlová uzdečka s hannoverským, anglickým nebo kombinovaným nánosníkem, jednou lomené stihlové udidlo, jednoduché nebo dvojité otěže. Není povolené používat pákové udidlo, pomocné otěže, chrániče, bandáže a kamaše proti strouhání. Ostruhy jsou povolené, pokud jsou rovné s tupým zakončením a max. 40 mm dlouhé. Je povolený bičík o maximální délce 75 cm. Jezdec/jezdkyně musí mít pokrývku hlavy dle pravidel ČJF.

 

KLASIFIKACE ZKOUŠKY POD SEDLEM

Komise koně na základě známek, přidělených za jednotlivé body, zařadí do jedné ze tříd kvality AA, A, B, C nebo D podle následujícího schématu.

AA      = pokud se součet známek za jednotlivé body rovná nejméně 90 a nebyla přidělena ani jedna známka nižší než 8.

A         = pokud je součet všech známek nejméně 88 a za charakter, poslušnost a temperament byla přidělena minimálně známka 7.

B         = pokud je součet známek nejméně 77 a za charakter, poslušnost a temperament byla přidělena minimálně známka 6.

C         = pokud je součet známek nejméně 66 a za charakter, poslušnost a temperament byla přidělena minimálně známka 6.

D         = pokud je součet známek méně než 66, poznamená se to, a majitel obdrží kopii tohoto zápisu.

Pokud nebyly splněny podmínky uvedené u AA, A, B, C a D, nenásleduje zařazení ani do jedné z těchto tříd.