Jdi na obsah Jdi na menu

Hodnocení koní

(převzato z http://www.fjordstudbook.com/index.php?option=com_content&view=article&id=73:dutch-evaluation&catid=8
vzhledem k tomu, že se SChFjK ČR snaží úzce spolupracovat s Holandskou plemennou knihou fjordského koně, přejímá svaz od holandského protějšku taktéž systém hodnocení koní, titulů, výkonnostních zkoušek a mj. zve na v ČR pořádané svody holandské hodnotitele)

Jak funguje holandský systém hodnocení fjordských koní?

Základním kamenem je tzv. "Keuring" v překladu inspekce, prohlídka. Jedná se v podstatě o svod, kde je ohodnocen exteriér vybraných koní, ale také se zde např. poměrně běžně provádí čipování v daném roce narozených hříbat či přeměření KVH. Každému hodnocenému koni je pro pozitivní identifikaci nejprve přečten čip (popř. u starších koní dříve výžeh)

1) Hodnocení exteriéru:

Kritéria/Oblasti:

  1. Plemenný typ
  2. Stavba těla a osvalení
  3. Kostra, nohy
  4. Pohyb v kroku a klusu
  5. Celkový dojem

Výsledek = 2 sady "premií" dle věku

U koní pod 3 roky věku -> A/B/C prémie (A-, B-, or C-rating premium)
Koně 3-letí a starší -> První/Druhá/Třetí prémie (first, second or third rating premium)

2a) Tituly klisen a valachů:

"Model" (=vzorný, vzorový)
Takovýto kůň musí být jednak držitelem První prémie za exteriér (tzn. 35 bodů a více), zároveň musí absolvovat libovolnou ABOP zkoušku s výsledkem AA/A/B. Koně s titulem Model se dále ještě dělí do první a druhé třídy - kritérium bude doplněno (pravděpodobně se však jedná o rozdělení dle exteriéru - 35-36 versus 37 a více bodů)

"Ster" (=hvězdný)
Kůň s tímto titulem musí nejprve získat titul First Class Model, poté musí absolvovat libovolnou zkoušku ABOP s hodnocením AA/A.

"Model/Ster Aspirant"
Aspirant znamená něco jako usilující, popř. čekatel - takovýto kůň obdržel 1st premium (Aspirant Model) resp. first class (Aspirant Ster), ale neabsolvoval zkoušku ABOP, popř. ne s dostatečným výsledkem. Majitel má 2 roky na to, aby s koněm zkoušku absolvoval a titul získal.

"Prestatie" (=výkonný)
Tento titul získá kůň - klisna, valach či také hřebec, dosáhne-li hodnocení A z libovolné tahové zkoušky (v zemědělství/ve voze) a zároveň ze zkoušky pod sedlem (popř. odpovídající Fjordsport).

"Keur"
Titul za dobrou plodnost - z toho vyplývá, že jej mohou dosáhnout pouze klisny a hřebci, podmínky jsou pro tyto dvě kategorie jiné. U klisen je požadováno 6 hříbat ze 7mi chovných období (potažmo let), u hřebců pak minimum 65% hříbat ve 3 letech (s minimem 25 hříbat ročně). Titul označuje dobrého chovného jedince - s vysokou plodností.

"Preferent" (=preferovaný)
Titul za potomstvo - tedy taktéž dostupný pouze klisnám a hřebcům. U klisen je podmínkou, aby alespoň 3 hříbata získala titul Model, u hřebců pak musí titulu Model dosáhnout 30% potomků, nejméně však 10 hříbat. Titul udává, že daná klisna/hřebec je dobrý chovný jedinec, produkuje kvalitní potomstvo.

"Elite" (=elitní)
Označení "Elite" získá klisna/hřebec po získání všech předchozích titulů - Model-Ster-Prestatie-Keur-Preferent. Jelikož valaši nemohou získat titul Keur ani Preferent, není jim udělován ani titul Elite.

2b) Zvláštnosti titulů hřebců:

Schválený hřebec
Hřebec schválený pro připouštění je ten, který získá minimálně 35 bodů za vzhled a dokončí libovolnou zkoušku ABOP s výsledkem AA/A. (hodnocení vzhledu hřebců probíhá odlišně, jsou vyžadovány i veterinární osvědčení a ač jsou hřebci hodnoceni ve stejných bodech a oblastech, bývají hodnoceni mnohem přísněji; také jsou kromě kroku a klusu hodnoceni ve cvalu ve volnosti)

"Model"
Model hengst je držitelem "Second Premium" (druhé prémie) a získal nejméně jeden další titul (Keur, Preferent, Prestatie)

"Ster"
Tento titul označuje hřebce, který je držitelem první prémie a získal nejméně 2 další z titulů (Keur, Preferent, Prestatie)

 

Možný způsob získávání titulů je tedy:
pro klisny a hřebce:
první/druhá/třetí prémie; model (první/druhé třídy); ster; prestatie; keur; preferent; elite
pro valachy: první/druhá/třetí prémie; model (první/druhé třídy); ster; prestatie

 

V ČR se již nemálo koní pyšní tituly Model, titul Ster zatím obdržela pouze klisna Bellona HB majitelky Petry Polcrové (za výborný exteriér a zkoušku výkonnosti v zemědělství vykonanou v roce 2014 s výsledkem A). Titul Keur za chovnost získaly v ČR např. klisny Jelske majitelky Veroniky Myslivečkové, Ilse majitelky Kamily Chudobové a Haica v majetku Šťastný domov o.s. . Mnoha tituly za výkon i chovnost jsou označeni dovezení plemenní hřebci: Balony (Keur, Model), Reitze (Elite - tedy i všechny tituly předchozí).