Jdi na obsah Jdi na menu

V zápřahu

Podmínky: Rozměr obdélníku: min. 25 x 50 metrů / max. 30 x 60 metrů

 

Tato zkouška je složená ze tří částí, a to:

A.        ZAPŘAHÁNÍ  A VYPŘAHÁNÍ

Zkouška se pořádá venku. Komise je povinna zkoumaného koně během zkoušky nechat vypřáhnout a odstrojit a poté opět nechat postrojit a zapřáhnout. Za- a vypřahání by měla vykonávat jedna osoba, zatímco koně u hlavy může podržet osoba druhá. Známkové ohodnocení je nejvyšší, je-li zapřaháno bez cizí pomoci.

 

B.        VOZATAJSKÁ ÚLOHA

1.         Mezi A-K       Vjezd pracovním krokem na pravou ruku,

jedenkrát kolem obdélníku

            A                     Ze středu, X Stát, pozdrav

2.                                Pracovní klus

            C                     Na pravou ruku

3.                                Jedenkrát kolem obdélníku

            C                     Pracovní krok

            B                     Půl jízdárny

            E                     Na levou ruku a pracovní klus

4.         Mezi F-M       Klus prodloužit a opět zkrátit

5.         E-B-E             Velký kruh

            A                     Ze středu

            X                     Pracovní krok

            G                     Zastavit, 10 vteřin nehybnost, potom několik

kroků zpět

Pracovním klusem vchod

            C                     Na pravou ruku

            B-E-B             Velký kruh

            Mezi K-H       Klus prodloužit a opět zkrátit

7.         A                     Ze středu

            Před X            Přechod do pracovního kroku

            X                     Zastavit, vystoupit, krokem vchod

            G                     Zastavit, nastoupit, pracovním krokem vchod

C                     Na levou ruku

H                     Změnit směr  

A                     Opustit obdélník

 

C.        ZKOUŠKA V TAHU, KTERÁ JE SOUČÁSTÍ ZKOUŠKY V ZÁPŘAHU

Majitel koně rozhodne, zda se kůň zapřáhne k jedné oji nebo mezi dvěma ojkami. Může komisi oznámit, že kůň dokáže zkoušku složit zapřažený k jedné oji i mezi dvěma ojkami. V tom případě se během zkoušky zápřah vystřídá. Na případně uděleném certifikátu se to poté uvede v poznámce. Stejná možnost je i u opratí a postroje – povolené jsou anglické křížovky a/nebo vídeňské (uherské) opratě a povolený je poprsní, chomoutkový a chomoutový postroj. Komise může rozhodnout, že kůň během zkoušky musí být vypřáhnut a poté opět zapřáhnut. Vy- a zapřahání by měla vykonávat jedna osoba, zatímco koně u hlavy může podržet osoba druhá. Čím méně cizí pomoci, tím vyšší známka.

 

 

HODNOCENÍ

Komise během zkoušky posoudí následující body:

A.        Chování koně během ustrojení a zapřahání.

B.        Krok.

C.        Klus.

D.        Postavení a ohnutí.

E.        Držení těla a prostupnost.

F.         Spolehlivost v tahu a ovladatelnost.

G.        Ochota k práci a výraz.  

H.        Přechody a přijímání pomůcek.

I.          Poslušnost.

J.         Charakter-temperament.

K.        Celkový dojem.

 

VÝSTROJ KONĚ/PONYHO

Chomout nebo poprsní postroj, povinné je použití obyčejného podocasníku. Zakázané je používání pomůcek jako jsou podkovy se závažím nebo podkovy upravené, vzpřimovací otěže, upravený podocasník, špunty do uší, zázvor apod. Podkovy smí mít tloušťku max. 13 mm a musí mít normálně rozdělenou váhu. Musí se použít čtyřkolový vůz (přednostně bryčka). U zkoušky v tahu se použijí saně zatížené na 500 kg.        

 

KLASIFIKACE VOZATAJSKÉ ZKOUŠKY

Komise koně na základě známek, přidělených za jednotlivé body, zařadí do jedné ze tříd kvality AA, A, B, C nebo D podle následujícího schématu.

AA      = pokud se součet známek za jednotlivé body rovná nejméně 90 a nebyla přidělena ani jedna známka nižší než 8.

A         = pokud je součet všech známek nejméně 88 a za charakter, poslušnost a temperament byla přidělena minimálně známka 7.

B         = pokud je součet známek nejméně 77 a za charakter, poslušnost a temperament byla přidělena minimálně známka 6.

C         = pokud je součet známek nejméně 66 a za charakter, poslušnost a temperament byla přidělena minimálně známka 6.

D         = pokud je součet známek méně než 66, poznamená se to, a majitel obdrží kopii tohoto zápisu.

Pokud nebyly splněny podmínky uvedené u AA, A, B, C a D, nenásleduje zařazení ani do jedné z těchto tříd.