Jdi na obsah Jdi na menu

Valná hromada

Svaz chovatelů Fjordských koní v ČR

Vás srdečně na valnou hromadu, která se bude konat dne 14.3.2015 od 11:00 hod. 
na statku U dubu při 
Šťastný domov Líšnice, o.p.s
v Líšnici u Žamberka

Program:

1. Zahájení
2. Volba předsedajícího, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů
3. Kontrola usnesení ze schůze 2014
4. Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014
         - Zpráva o hospodaření a rok 2014
                          - pan Karel Zvoníček
         -Zpráva o premiekeuringu fjordských koní v Dlouhomilově
                          -slečna Veronika Myslivečková
         -Zpráva o premiekeuringu fjordských koní a fjordsportdiploma                          ve Štarnově   - paní Petra Polcrová

           -Zpráva o prezentaci fjordského koně na Kůň 2014 v Lysé nad Labem
                          - paní Žaneta Pfefrová
          -Zpráva o působení hřebců 2014 a 2015
                         - paní Žaneta Pfefrová, paní Petra Polcrová, slečna Veronika Myslivečková
5. Revizní zpráva
6. Plán práce na rok 2015
           - účast v soutěži nejkrásnější kůň
           -účast na výstavách Koně v akci a Kůň 2015
           - premiekeuring 2015, ABOP a Fjordsportdiploma
7. Diskuse
8. Usnesení
9. Závěr

Prosíme o bezodkladné potvrzení přečtení  této pozvánky, a o potvrzení účasti na Valné hromadě,  z důvodu zjištění občerstvení.
Potvrzení zašlete na e-mail: 
Camics@seznam.cz
 

Děkujeme za pochopení

Těšíme se na Vaši účast

 

Výbor SCHFjK ČR